Droog- en bewaartechnieken

 

 

Na het oogsten of rooien van bloembollen is het product erg vochtig. In korte tijd dienen de bloembollen te worden gedroogd om ziektekiemen en schimmels geen kans te geven zich te ontwikkelen. Daarnaast is het voor verdere verwerking van de bloembollen belangrijk dat de vochtigheid laag is.

Bloembollen worden tegenwoordig op twee manieren gedroogd: gestapeld drogen en sneldrogen. Het voordeel van gestapeld drogen is dat meer kisten tegelijkertijd voor de droogwand geplaatst kunnen worden. Met sneldrogen worden de bloembollen echter sneller en gelijkmatiger gedroogd. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van sloffen of tussenpallets. Hieronder staan de verschillende technieken beschreven.

 

Gestapeld Drogen

1-Laagsventilatie

1-Laagsventilatie is een geschikte methode om snel en gelijkmatig bloembollen te drogen en te bewaren. De kisten worden in rijen tegen elkaar aan voor het systeem geplaatst zodat de palletopening aansluit op de luchtuitlaat. De lucht wordt door de opening van de pallet geblazen. De laatste pallets van de rij worden afgesloten met schuimblokken. Doordat de pallets een dichte bodem bevatten kan de lucht alleen omhoog. Op deze manier wordt de lucht door de kist geforceerd. De ventilatie vindt dus per kistlaag plaats. Door kieren aan de zijkant van de kisten kan de lucht ontsnappen.

Dit systeem is ook in mobiele uitvoering beschikbaar.

Download hier onze folder voor meer informatie over 1-laagsventilatie

2-Laagsventilatie

Bij 2-laagsventilatie worden de kisten in stapels voor het systeem geplaatst. De palletopening van de tweede en vierde kist in de stapel sluit aan op de luchtuitlaat opening. De laatste pallets van de luchtkanalen wordt afgesloten met afsluitblokken. Het gebruik van kisten met een open palletbodem is noodzakelijk zodat de ventilatie per 2 kistlagen plaats kan vinden.

Dit systeem is ook in mobiele uitvoering beschikbaar.

Download hier onze folder voor meer informatie over 2-laagsventilatie

 

Voorzetwanden

Bij het gebruik van voorzetwanden kunnen bestaande tweelaags-ventilatieunits (tijdelijk) omgebouwd worden naar éénlaags-ventilatieunits. Uiteraard is het ook mogelijk een éénlaags-ventilatieunit (tijdelijk) om te bouwen naar een tweelaags-ventilatieunit.
Tevens kunnen units (tijdelijk) worden omgebouwd naar andere kistmaten in de breedte en/of de hoogte. Bij systemen kan alleen omgebouwd worden naar een smallere kistmaat, niet naar een bredere kistmaat. De hoogte van de kistmaat is wel aan te passen bij een systeem.

 

Sneldrogen

Om ziek en zeer tegen te gaan zijn goede droogtechnieken vereist. Er kan bij sneldrogen onderscheid gemaakt worden tussen drogen op sloffen en drogen met een tussenpallet.

Drogen op sloffen

Een manier om bloembollen snel en gelijkmatig te drogen is door gebruik te maken van sloffen of trapezes. De kisten worden op aflopende sloffen voor de luchtuitlaat van het systeem geplaatst. Dit zorgt voor een gelijkmatige luchtverdeling. De lucht wordt via de onderkant door de kist geforceerd. Voordeel is dat de kisten met een heftruck gemakkelijk voor het systeem geplaatst kunnen worden. Een nadeel is echter dat relatief veel ruimte in gebruik genomen wordt.

Download hier onze folder voor meer informatie over sneldrogen op sloffen

Drogen met tussenpallet

Het drogen met tussenpallets is een goede manier om snel en gelijkmatig bloembollen te drogen. De kisten worden in stapels van twee hoog voor het systeem geplaatst. De kistlagen worden gescheiden door steeds lager wordende tussenpallets. Dit zorgt voor een gelijkmatige luchtverdeling. Een voordeel van drogen met tussenpallets ten opzichte van drogen op sloffen is dat er meer kisten tegelijkertijd bewerkt kunnen worden. Een nadeel is dat het meer werk kost om de kisten te verplaatsen omdat de tussenpallets steeds tussen de kisten geplaatst/gehaald moeten worden.

Download hier onze folder voor meer informatie over sneldrogen met tussenpallets

 

Retourlucht systeem

Wanneer u tijdelijk celruimte te kort komt is het bewaren met een retour-luchtunit een prima oplossing.

Het retour-luchtsysteem is een systeem dat naast een persende werking ook een zuigende werking heeft. Het alleen toepasbaar bij 2-laagsbeluchting. In een systeem van 2 kisten breed en 4 kisten hoog heeft het systeem een persende werking voor de tweede en vierde pallet. Het systeem is uitgerust met een dubbele bodem, zodat de lucht van de onderste pallet, de derde pallet en de bovenste pallet terug gezogen kan worden naar de ventilator(en).Voor de bovenste pallet wordt een opzetpallet gebruikt. Het terugzuigen van de lucht zorgt voor een zeer gelijkmatige luchtverdeling.
Het systeem is in staat om alle lucht die door de kisten wordt geblazen weer terug te voeren naar de ventilator(en).

Om op een goede manier bollen (tulpen) te bewaren is luchtverversing noodzakelijk. Boven de ventilator(en) is lamellenrooster in het systeem gebouwd. Als dit rooster wordt geopend wordt er buitenlucht aangezogen. De afgewerkte lucht wordt via de palletopening 1,3 en 5 in de ruimte waar het retour-luchtsysteem is opgesteld geloosd.

Gebruik van het retourluchtsysteem bij drogen

Tijdens het drogen moet veel buitenlucht worden gebruikt. Het lamellenrooster staat dan ver open.
Indien sneldrogen gewenst is kunnen de retour-luchtopeningen met afsluitkussens worden afgesloten. Zo wordt de norm voor het gestapeld drogen (1.000 m3 verse lucht per m3 product per uur) ruimschoots gehaald.

Gebruik van het retourluchtsysteem bij bewaren

Bij het bewaren staat het lamellenrooster op ongeveer 30-40%. Dit betekent dat veel lucht wordt gerecirculeerd, maar er wordt uiteraard ook lucht ververst, net als in een bewaarcel. In de praktijk is gebleken dat het retour-luchtsysteem kwalitatief vergelijkbaar is met de bewaring in een traditionele cel.

Op de afbeelding is te zien dat de verse lucht via een dakdoorvoer wordt aangezogen. Dit is echter niet noodzakelijk. Het is tevens mogelijk verse lucht door het lamellenrooster aan te zuigen via een overstek of klep in de gevel.

 

 

 

 

 

 

Disclaimer | Login       © OmniHout 2022. Alle rechten voorbehouden. Website door Studio Soes